+420 583 411 317

Separex - odpady

Odpadové hospodářství, prodej štěrků, písků ...

Separex - odpady

Směsný odpad

Separex - odpady

Tříděný odpad

Separex - odpady

Prodej štěrků, písků a okrasných valounů

Separex - odpady

Školení, exkurze a osvětová činnost

Separex - odpady

Autodoprava

Separex - odpady

Jednou z hlavních činností společnosti EKO servis Zábřeh je poskytování služeb v odpadovém hospodářství. Sem patří svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, soustředění nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrických a elektronických zařízení či přistavování velkoobjemových kontejnerů.

Stále významnější význam nabývá separace odpadu a jeho dotřídění prováděné na třídící lince SEPAREX. V jejím rámci probíhá také zpracování kompostu, nový způsob zpracování vytříděných bioodpadů.

Pro obce, které jsou našimi klienty v oblasti odpadového hospodářství, zajišťujeme rovněž vedení zákonné evidence nakládání s odpady a čtvrtletní výkaznictví pro obalovou společnost EKO-KOM a.s.

Poskytované služby

Kontakt

Adresa

Leštinská 36, 789 01 Zábřeh

Provozní doba

Pondělí - Pátek 6.00 - 16.00 hod, Sobota (Duben-Listopad) 8.00 - 12.00 hod

Motto

Jan Indra

Tel.: 583 550 326

Email: indra@ekozabreh.cz