Váš partner pro služby,
          ekologii a životní prostředí

1 2 3
# Dvorská 19, Zábřeh
Dvorská 19, Zábřeh
# Leštinská 36, Zábřeh
Leštinská 36, Zábřeh
# Oborník 39, Zábřeh
Oborník 39, Zábřeh
1 2 3 ... 6

Úvodní strana


Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. poskytuje komplexní komunální služby nejen pro město Zábřeh a jeho občany, ale i pro řadu okolních obcí, firem a podnikatelů zábřežského regionu.


HLAVNÍ  ČINNOSTI  FIRMY


 1. svoz a odstranění odpadů včetně nebezpečných
 2. tříděný sběr odpadů, provoz sběrných dvorů, třídírny SEPAREX a kompostárny
 3. údržba městské zeleně a městského mobiliáře
 4. věškeré stavební a dlaždičkářské práce včetně měření únostnosti podloží a další služby
 5. provozování plaveckého areálu
 6. provoz a údržba veřejného osvětlení včetně navigačního systému a reklam
 7. strojní čištění, kropení komunikací a veřejných ploch včetně zimní údržby
 8. provoz útulku pro opuštěné a zatoulané psy
 9. tepelné hospodářství - provoz městských kotelen
 10. údržba a obnova dopravního značení
 11. správcovství rybníka Oborník
 12. pronájem ekologických WC
 13. zemní práce, práce ve výškách montážní plošinou a dopravní služby (kontejnerová služba)

 

or

Paleta služeb společnosti  je opravdu pestrá, což dokazuje výpis i z obchodního rejstříku.