Den Země poprvé na ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh

Ve čtvrtek 18. května se v areálu ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh uskutečnil tradiční Den Země, který měl proběhnout již v dubnu, ale vlivem extrémně nepříznivého počasí byl přesunut na květen. Byl to první Den Země, který proběhl na výše zmíněném místě a první, na jehož organizaci se společně podílela základní škola společně s domem dětí a mládeže. Přípravy nebyly jednoduché, jelikož velká část organizátorů ještě neměla s podobnou akcí téměř žádné zkušenosti. Společnými silami se však vše podařilo a sedmadvacet stanovišť nabízelo bohatý program. Pojetí události bylo takové, aby se návštěvníci dozvěděli něco zajímavého z oblasti ekologie a přírody, zkusili si praktické využití těchto znalostí a nechyběly ani různé hry, aby si hlavně děti užily co nejvíce zábavy. Na závěr se mohli všichni vydovádět ve skákacím hradu a vyzvednout si drobnou sladkou odměnu. Vzhledem k velmi příznivému a teplému počasí nechyběl ani stánek s limonádou. Prvotní obavy, že změna místa konání odradí spoustu návštěvníků se nepotvrdily, a na akci si našlo cestu přibližně 950 zapsaných účastníků. Vše se povedlo podle plánu a věříme, že jsme příchozí nezklamali. Chtěli bychom tímto poděkovat městu Zábřeh, jež akci finančně podpořilo, společnosti EKO servis Zábřeh s.r.o., která velice ochotně zajistila spoustu materiálů pro školy, kontejnery a krásně vybavené stanoviště, společnosti Úsovsko a.s., která se na akci podílela darem v podobě svých zdravých tyčinek. Dále Charitě Zábřeh, VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh, Střední škole sociální péče a služeb a podniku Lesy České republiky, kteří naši akci též podpořili, velice ochotně připravili nádherná stanoviště a celou událost znatelně obohatili. Obrovské ocenění patří i dětem a pracovníkům ze ZŠ a DDM Krasohled, jelikož se všichni s vervou podíleli na přípravě a průběhu akce. Již nyní se těšíme na příští ročník, který, jak doufáme, proběhne v ještě větším rozměru.

 

Pavel Bureš