Sběr jedlých olejů ve městě Zábřeh

Sběr použitých jedlých olejů a tuků začala městská společnost EKO servis nabízet v roce 2015, jako zcela novou službu. Lidé měli možnost oleje odevzdat ve sběrných dvorech na ul. Leštinská a Dvorská. Od Prosince budou mít lidé ve městě Zábřeh možnost zbavit se olejů prostřednictvím sběrných nádob rozmístěných na 15ti různých míst. Použité jedlé oleje mohou lidé vyhodit v uzavřených nádobách do označených zelených popelnic s oražovým víkem a to v těchto místech:

 

1.Severovýchod u Albertu
2. Severovýchod u trafa
3. Severovýchod 24
4. Severovýchod u MŠ Strejcova
5. Mánesova – na začátku před školou soc. péče
6. Mánesova uprostřed u paneláků
7. ČSA u KVDC
8. Žerotínov nahoře u Bezručovy ulice
9. Krumpach 23
10. Skalička u prodejny ELEKTRO Urbášek
11. Na Výsluní u kotelny
12. Ráječek Obránců míru
13. Oborník vedle SKO
14. Na Nové u učiliště
15. Na Nové 8 bytovky PMV

 

"Chceme zamezit vlévání olejů do odpadu, protože nehrozí jen ucpání kananalizace, ve které oleje tuhnou a srážejí se, ale mohou způsobit kontaminaci půdy a vody. Jeden litr oleje stačí na kontaminaci až tisíc litrů vody," uvedl Milan Doubravský jednatel společnosti EKO servis. "Vléváním olejů do odpadu se mimo jiné, zvyšují i náklady na čištění odpadních vod," dodal Doubravský. Odpadní tuky naleznout využití jako úspora neobnovytelných zrojů energie, tedy ropy, při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo. Jejich využití se stále rozšiřuje, nahrazují například i parafín ve vonných svíčkách. "Zpětný odběr a následné zpracování odpadních tuků zajišťují například i Bioplynové stanice," uvedl vedoucí provozu Separex Jan Indra. Svozy tohoto odpadu budou zatím probíhat dle aktuální potřeby.