Zastupitelé rozdělili EKO servis

Rozdělení EKO servisu na dvě části bylo zřejmě nejdůležitějším bodem jednání zastupitelů. EKO servis vznikl před dvaceti lety jako společnost s ručením omezeným ve stoprocentním držení města. Protože ale značnou část jeho obratu tvoří práce pro cizí subjekty, musí se podle nově platné legislativy účastnit výběrových řízení také u městských zakázek, které byly doposud zadávány napřímo. Například v oblasti odpadového hospodářství, zimní údržby či sečení. Na jedné straně je společnost tlačena k udržení konkurenceschopnosti, hrozí ale i nekalá konkurence v podobě dumpingových cen ze strany konkurence, zánik jednotlivých služeb či dokonce celé městské společnosti, v konečném důsledku pak zhoršení kvality komunálních služeb a zvýšení cen na úkor občanů – zkušenosti z řady měst se zprivatizovanými službami tohoto charakteru to potvrzují.

„Z tohoto důvodu navrhujeme vznik příspěvkové organizace Technické služby Zábřeh, která bude pro město zajišťovat svoz odpadů, údržbu veřejné zeleně a další komunální služby. Tímto krokem nedochází k zániku městské společnosti EKO servis Zábřeh s. r. o., která bude stejně jako doposud působit v oblasti komerční sféry,“ vysvětloval František John, zastupitelé poté navržený postup schválili.

 

Zdroj: Zábřežský zpravodaj