+420 583 411 317

Sběrné dvory

Sběrné dvory

Společnost EKO servis Zábřeh s.r.o. provozuje dva sběrné dvory v Zábřeze.

1. Ve sběrném dvoře na ulici Leštinská 36 mohou občané a firmy předávat následující druhy odpadů:

 

Občané Města Zábřeha mají možnost bezplatně odevzdat následující odpad:

  1. objemný odpad z vybavení bytu nebo domácnosti o celkové hmotnosti maximálně do 300 kg (starý nábytek, koberce, lino, garnýže apod. – nejedná se o stavební suť či vybouraná bytová jádra)
  2. bioodpad ze zahrad (trávu, listí, klestí, větve, padaná jablka atd.)
  3. vyřazené elektrospotřebiče (PC, televizory, rádia atd.)
  4. vyřazené pneumatiky
  5. vyřazené akumulátory, barvy, laky, ředidla, zářivky, hydraulické oleje, brzdové kapaliny, chemikálie a jiné nebezpečné odpady
  6. textil
  7. použité rostlinné oleje


Podmínkou bezplatného odběru je trvalý pobyt v Zábřehu, který je původce odpadu povinen doložit platným občanským průkazem.

Otevírací doba:

Pondělí - pátek 6:00 - 16:00 hodin

Sobota 8:00 - 12:00 hodin (od dubna do listopadu)

 

 

2. Ve sběrném dvoře na ulici Dvorská 19 mohou občané předávat následující druhy odpadů:

Otevírací doba:

Pondělí 7:00 – 17:00 hodin