Město získalo Elektrooskara za třídění vysloužilého elektra

Město Zábřeh dosáhlo nejlepšího výsledku v soutěži Elektrooskar pořádané společností Elektrowin a. s. s podporou Olomouckého kraje. Ve sběru vyřazených elektrozařízení v kategorii měst nad 10 000 obyvatel Zábřeh zvýšil loni sběr velkých a malých spotřebičů o pětasedmdesát procent oproti roku 2015, což představuje 45.942 kg velkých a malých elektronických spotřebičů.

 

„Stále se snažíme o zjednodušení třídění odpadů přibližováním služeb a zkvalitňováním systému odpadového hospodářství pro obyvatele města tak, aby třídění bylo automatickým chováním a součástí života každého občana,“ sdělila k odpadovému hospodářství města vedoucí oddělení životního prostředí Květoslava Hýblová.

 

Ocenění Elektrooskar mohou získat obce za třídění zejména vysloužilých objemných elektrospotřebičů, jako jsou například chladničky a pračky, ale i elektrické nástroje. Možnosti bezplatně odevzdat elektrospotřebiče využili lidé nejvíce v Náklu (kategorie do 2 500 obyvatel) a Litovli (kategorie 2.500 – 10.000 obyvatel), kde bylo hodnoceno množství zpětně odebraných spotřebičů v tunách za rok.

 

V kategorii obcí nad 10 000 obyvatel byl pak hodnocen největší procentní nárůst oproti předchozímu roku. Právě zde byl absolutním vítězem Zábřeh.

 

„Je to opravdu velký úspěch a já děkuji

občanům za jejich pozitivní přístup k třídění elektrozařízení,“ doplnil starosta František John.

 

 

Zdroj: Zábřežský zpravodaj