+420 583 411 317

EKOSTEZKA s EKO servisem 2017

Ve čtvrtek 15. června se děti ze zábřežských školek a nejnižších tříd základních škol měly možnost opět po roce zúčastnit akce EKOSTEZKA s Ekoservisem, kterou ve spolupráci zajišťovali ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh a společnost EKO servis Zábřeh s.r.o.. Celá cesta začínala na hřišti u rybníka Oborník a pokračovala po jeho břehu, dále do Wolkerových sadů, okolo čerpací stanice Benzina a dále do areálu sběrného dvora Separex. Pracovníci ZŠ a DDM Krasohled pro děti po cestě nachystaly několik stanovišť, kde se všichni seznámili s druhy odpadu, jejich nebezpečím, způsoby tříděni, ale i nápady, jak předejít jejich produkci. Putování bylo zakončeno exkurzí po sběrném dvoře v doprovodu odborníků ze společnosti EKO servis. Ten zajistil pro unavené, ale i novými poznatky obohacené skupinky dopravu autobusem až zpět k jejich školkám a školám. Dětem se vše velice líbilo. Velké poděkování patří všem zúčastněným a společnosti EKO servis Zábřeh s.r.o., která celou akci výborně technicky zajistila. Pavel Bureš

Zdroj: DDM Krasohled http://www.zssvzabreh.cz/ddmkrasohled/z-akci/ekostezka-s-ekoservisem-2017/