EKO servis bavil děti

Ve čtvrtek 15. června vyrazily děti z mateřských škol a nejnižších ročníků základních škol na EKOSTEZKU s EKO servisem. Cesta začínala na hřišti u rybníka Oborník a kopírovala jeho břeh, pokračovala do Wolkerových sadů, okolo čerpací stanice Benzina a dále do areálu sběrného dvora Separex. Organizátoři po cestě nachystali zábavná stanoviště ke druhům odpadů, jejich nebezpečí a způsobům třídění. Putování účastníci zakončili na sběrném dvoře v doprovodu pracovníků ze společnosti EKO servis, která akci technicky zajistila. Podobné akce si kladou za cíl motivovat děti k hospodárnému nakládání s odpadem. Jeho nadprodukce je totiž velký problém, který moderní společnost dosud nedokázala uspokojivě vyřešit.

 

Zdroj: Zpravodajství TÝDEN