Den země se poprvé uskutečnil na Severovýchodě

Ve čtvrtek 18. května se v areálu ZŠ a DDM Krasohled uskutečnil tradiční Den Země. Ten měl proběhnout už v dubnu, ale rozmary počasí přinutily organizátory jej přesunout. Přesun nastal i v místě konání, Den Země se poprvé konal na Severovýchodě. Sedmadvacet připravených stanovišť nabízelo bohatý program. Četní návštěvníci, především děti ze škol a školek ze Zábřeha i okolí, se mohli dozvědět něco zajímavého z oblasti ekologie a přírody a v návaznosti na to si získané poznatky vyzkoušet v praxi. Společnost EKO servis zajistila spoustu materiálů pro školy, kontejnery a vybavené stanoviště, zapojily se i Úsovsko a. s., zábřežská Charita či Lesy České republiky. Nechyběly ani různé hry, při nichž si hlavně děti užily spoustu zábavy. Lákal i skákací hrad, drobná sladká odměna či stánek s limonádou. "Prvotní obavy, že změna místa konání odradí spoustu návštěvníků, se nepotvrdily. Na akci si našlo cestu přibližně 950 zapsaných účastníků. Věříme, že jsme příchozí nezklamali,“ zhodnotil akci Pavel Bureš ze ZŠ a DDM Krasohled.

 

Zdroj: Zábřežský zpravodaj